Logotyp
   
Meny_Startsida
Meny_Om Stimparavaner
Meny_Stim 63
Meny_Stim 97
Meny_Bakgrund
   
 
 
 

Civilingenjören Karl-Hugo Larsson, uppfinnare och innovatör, är Stimparavanens konstruktör.

K-H Larsson föddes år 1898 på Fårö, den vackra men karga ön norr om storön Gotland i Östersjön. Hans far drev lanthandel på ön. Karl-Hugo kom i hela sitt långa liv att leva med stark känsla för ön, med dess särdrag och behov av aktivt engagemang för fiske och sjöfart. Kanske fisket kom att ligga honom närmast om hjärtat, då hans uppväxtmiljön så starkt påverkades av betydelsen av fiskefångster för lokalbefolkningen för sin överlevnads skull och de många grymma förlisningar med man och båt som ständigt följde honom i minnet.

Hans studiebegåvning förde honom till Stockholm och Kungl. Tekniska Högskolan, där han gick utbildningen i fartygskonstruktion. Efter avlagd examen följde yrkespraktik vid utländska varv, under flera år vid varv i norra Tyskland. Hans intresse för konstruktivt utvecklingsarbete och fartygsbesättningens säkerhet ombord gjorde att han blev fartygsinspektör med arbetsfält över hela världen.

 

Göran Löwgren inför Sportfiskemässan 2005.

Hans tidigare utveckling av yrkesfiskarnas ”trålbord” får anses vara pionjärskapande för fiskeflottor runt om i norra hemisfären. Likaså hans uppfinning av den fritt svävande fisketrålen, benämnd ”fantomtrålen”, som bekvämt kunde hanteras av ett fartyg.

Men Stimparavanens ursprung var den paravan som Karl-Hugo Larsson konstruerade efter kriget på uppdrag av den svenska marinen för att svepa farleder fria från minor

Vid sina praktiska kontakter med yrkesfiskare fann han att trots deras skickliga manövrar med fartygen vid trålning behövdes något mer för att få bättre fångst. Trålens öppning borde kunna göras vidare. Efter många tester löste han problemet med hjälp av sin tidigare paravankonstruktion och konstruerade sin "Stim-Padda", en c:a 35 cm lång paravan, liknande en holländsk trätoffel.

Paravanen strävar efter att gå mot djupet bort från draglinan. Genom att ”rättvända” några paravaner på trålens underten och vända paravanerna ”upp och ner” på övertenen fick han trålöppningen att vidga sig. Undersökningar som gjordes av oberoende fiskare visade att fångsten tack vare detta kunde bli upp till 50% större.

Senare kom han att minnas detta med paravanens strävan bort från draglinan och så var Stim 63 och Stim 97 ett faktum.

Det blev åtskilliga artiklar i erkända internationella fiskeritidskrifter. Många av Karl-Hugo Larssons konstruktioner har varit patenterade runt om i världen, däribland paravanerna Stim 63 respektive Stim 97. Denna genuina Stimparavan är alltjämt en helsvensk produkt.

Tillverkningen kom igång tillsammans med en innovativ fabrikör i plastindustrin och idag är det dennes barn som alltjämt gjuter Stimparavanens kropp samtidigt som ägaren till fiskeprodukten, Göran Löwgren, har levt i nära relation med Stimparavanernas konstruktör.

 

 
 

 

info@stimparavaner.se